🔑1/8 - Tillid: Hjørnestenen i Rekruttering 🤜🤛


I enhver moderne rekrutteringsproces er det første og vigtigste skridt tillid

Ifølge undersøgelser er rekrutteringsvanskeligheder den største vækstbarriere for danske virksomheder. Valget af den rette kandidat er altafgørende; fejl koster både vækstmuligheder og investeret tid.

Det massive pres, som STEM-virksomhederne oplever i øjeblikket, kan nemt forstyrre den spirende relation mellem virksomhed og kandidat. Når tilliden mangler, fungerer samarbejdet kun, så længe begge parter har fælles interesser. 

Bagved ligger en stiltiende forståelse af, at hver part aktivt søger noget bedre, hvilket begrænser muligheden for gensidig respekt, loyalitet og ultimativt evnen til at håndtere basale konflikter.

Det er ikke tilfældigt at analyser peger på, at tillid er afgørende når man skal holde på medarbejderne og skabe gode betingelser for vækst.


Men, hvordan bygger vi så tillid under pres? 💎

Her er nogle simple, med effektive greb – men husk, bare fordi det er simpelt, betyder det ikke at det er nemt:


 🗣️  Ærlig tale: 

Gennemsigtighed og åbenhed er afgørende for at skabe tillid.  Forventningsafstemning, arbejdsmiljø og virksomhedskultur er fokusområder.


📢  Effektiv kommunikation: 

Kontinuerlig opmærksom og lydhørhed over for kandidatens spørgsmål og bekymringer er nøglen til at opbygge et tillidsfuldt forhold.


🔍  Nysgerrighed: 

Vis interesse for aspekter, som er væsentlige for den person, der sidder på den anden side af bordet. At vise nysgerrighed over for kandidatens unikke perspektiver og behov kan styrke tilliden og skabe et mere strømlinet rekrutteringsforløb.


Tillid er nødvendigt, men ikke i sig selv tilstrækkeligt for en vellykket rekrutteringsproces. Vi vender tilbage og ser nærmere på hvordan man bygger mening mellem kandidaters færdigheder og virksomhedens behov.


🔑🌟 8 Nøgler Til God Rekruttering: En ugentlig serie af faglige refleksioner