🔑 2/8 - Mening: Dyrk et formål 🌳


Indenfor rekruttering er det ikke længere tilstrækkeligt "bare" at finde kandidater med de rette færdigheder. Det handler i lige så høj grad om at tiltrække og fastholde talenter, der ønsker at bidrage til noget større, noget mere meningsfyldt.

For allerede et årti siden blev det klart, at 'vidensarbejderen' ofte havde svært ved at mærke, at deres arbejde gjorde en forskel. 

Situationen er stadig udfordrende, især for den nye generation. En global undersøgelse fra Voluntas viser, at hver tredje medarbejder under 25 ikke oplever deres arbejde som meningsfuldt.

💡 Tak til Morten Albæk og Voluntas for at skabe opmærksomhed omkring problematikken.


Mening er et afgørende element, især hvis man vil tiltrække veluddannede unge talenter til sin STEM-virksomhed. Og processen er ikke så kompleks - det hele kan koges ned til tre trin.


De tre trin til den meningsfulde dialog:

🌱 Dyrkelse af formål: 

Kandidater søger ikke kun et job, men en chance for at bidrage til samfundet eller verden. At fremhæve, hvordan deres rolle passer ind i virksomhedens langsigtede mål, kan gøre jobbet mere meningsfuldt.

👭 Spejleffekten: 

Jo mere, at virksomhedens værdier og handlinger afspejler medarbejdernes værdier, jo bedre er chancen for at forbinde deres personlige værdier og ambitioner med virksomhedens mål. Tydeliggørelse af, hvordan deres rolle bidrager til den overordnede mission, skaber en dybere og mere meningsfuld forbindelse.

🎯 Langsigtet partnerskab: 

Rekruttering handler ikke kun om at udfylde en stilling, men om at opbygge et varigt partnerskab. Når en kandidat ser rekrutteringen som starten på et længerevarende partnerskab, styrker det deres engagement og loyalitet. Målet er at skabe en forbindelse, der ikke slutter ved ansættelsen. Det handler om at investere i kandidatens udvikling, skabe vækstmuligheder og et miljø, hvor de føler sig værdsatte og udfordret.


At opbygge meningsfulde forbindelser vil hurtigt vise sig i forbedrede rekrutteringer og øget medarbejdertilfredshed, hvilket også kan bidrage til længerevarende ansættelser.

Med tilliden på plads og fundamentet for meningsfulde relationer skabt, er vi klar til næste trin: at matche kandidater med virksomheder. Hvis du er nysgerrig på denne proces, så følg med i næste uge!

 

🔑1/8 - Tillid: Hjørnestenen i Rekruttering 🤜🤛