Kasper Krøye​r 
Founder | Headhunter | Ingeniør

Med min baggrund inden for ingeniørfaget og praktisk erfaring inden for forskellige områder som robotteknologi, produktudvikling, konstruktion, produktion og automation, har jeg en særlig erfaring.

Denne udgør grundlaget for min tilgang og giver mig mulighed for at tilføre unikke indsigter til specifikke STEM-industrier med henblik på at sikre effektiv, omhyggelig og gennemtænkt projektgennemførelse.

Effektiv kommunikation udgør ligeledes en hjørnesten i min tilgang, da jeg tror, at succesfulde samarbejder nødvendigvis bygger på en gensidig forståelse.

Jeg er derfor dedikeret til at skabe ægte forbindelser. Det er helt afgørende for mig, at rekrutteringsprocessen fremmer meningsfulde forbindelser og gensidig forståelse, inden vi begiver os ud på vores professionelle rejse.

Ud over min ingeniørbaggrund har jeg udvidet mine færdigheder gennem kontinuerlig uddannelse inden for ledelse, forhandling, organisationsdynamik og kognitive tests.


+45 42 43 33 81
kk@stemtalents.dk

Social Media

Kontakt mig